ಖಾಯಂ ಓದುಗರು..(ನೀವೂ ಸೇರಬಹುದು)

18 January 2015

ಯಳವತ್ತಿ ಕುಡಿಗಥೆ:-


ಹೊಸದಾಗಿ ಮದುವೆಯಾದ ಗೆಳತಿ ಆಫೀಸಿಗೆ ತಡವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಳು..
ಯಾಕೆ ಲೇಟು? ಎಂಬ ಇವಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ, ನನ್ನವನು ಕರಡಿ ಥರಾ ಕಣೇ ಅಂದಳು..
ಅದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಏನೇ ಸಂಬಂಧ? ಎಂಬ ಮರು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ, 
ಅವನ ಅಪ್ಪುಗೆ ಕರಡಿಯಪ್ಪುಗೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕಣ್ಷು ಹೊಡೆದಾಗ, ಇನ್ನೂ ಮದುವೆಯಾಗದ ಇವಳು ನಾಚಿ ನೀರಾದಳು.