ಖಾಯಂ ಓದುಗರು..(ನೀವೂ ಸೇರಬಹುದು)

22 November 2014

5000 mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೊಂದಿರುವ ತೆಳು ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ತೂಕದ Android ಫೋನ್

ಎಲ್ಲಾ Android ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕುಕ್ಕಲು ಜಿಯೋನಿ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ನಾನು ಜಿಯೋನಿ ಎಂ-2 ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಅದಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನೆಂದರೆ, ಜಿ ಎಂ2 ಮೊ. 4200 ಎಂ.ಎ.ಎಚ್. ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಎಂ-3 ಮೊ. 5000 ಎಂ.ಎ.ಎಚ್. ಬ್ಯಾಟರಿ ಇದೆ. ಮತ್ತು ತೂಕದಲ್ಲಿ ಎಂ-3 ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಸ್ಲಿಮ್.. ಯಾರಾದರೂ ಹೊಸ ಮೊಬೈಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋರಿದ್ದರೆ, ಇದನ್ನೇ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನುಳಿದ ಫೀಚರ್ ಗಳಿಗಾಗಿ ಈ ಕೊಂಡಿಯನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ.