ಖಾಯಂ ಓದುಗರು..(ನೀವೂ ಸೇರಬಹುದು)

05 October 2011

ಯಳವತ್ತಿ ಟ್ವೀಟ್ 106:-


"ಹುಡುಗಿಯರ ವಯಸ್ಸು ಕೇಳಬಾರದು ಅಂತಾರೆ.."

ಅದಕ್ಕೇ ನಾವು ಅವರ Date of Birth ಕೇಳ್ತೀವಿ...

ಆದರೂ ಈ ಹಿರಿಯರೇ ಹೀಗೇ.. ಹೇಳಿದ್ ಮಾತ್ ಕೇಳೋಲ್ಲ ಅಂತಾ ನಮ್ಮನ್ನು ಮೂದಲಿಸ್ತಾರೆ..

Something is Wrong...